Làm từ thiện như thế nào cho đúng pháp

Làm từ thiện là hành động thương người, cứu người, giúp đỡ người khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Vậy nên hoạt động từ thiện như thế nào là đúng nghĩa?

Làm từ thiện xuất phát từ nghĩa cử cao đẹp

Quan niệm về việc làm từ thiện là nghĩa cử cao đẹp được xuất phát từ đạo lý Phật giáo. Đức Phật từng dạy, con người phải có tấm lòng tứ vô lượng tâm. Nghĩa là khi sống cần biết từ – bi – hỷ – xả, biết rộng lượng, thương yêu và giúp đỡ chúng sanh.

Khi con người hành thiện đó là sự thể hiện tinh thần vị tha, vô ngã và bác ái với đồng loại. Con người tồn tại trong cộng đồng và chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của cộng đồng. Do đó, con người phải có trái tim và tấm lòng đồng cảm với những vấn đề trong cộng đồng. Đó không chỉ đơn thuần là sự tương tác giữa con người và xã hội. Mà đó còn là sự biểu thị tinh thần và trách nhiệm với những người xung quanh.

Hành thiện, bố thí là sự thể hiện tư tưởng làm điều thiện, tránh điều ác của Phật giáo. Khi con người làm điều tốt lành, đó không chỉ là sự cứu giúp những người khó khăn. Mà đó còn là sự cứu giúp và giải thoát cho chính mình.

Làm từ thiện đúng nghĩa là khi chúng ta hành thiện từ cái tâm từ bi bác ái.

Làm từ thiện đúng nghĩa là khi chúng ta hành thiện từ cái tâm từ bi bác ái.

Ý nghĩa của hoạt động từ thiện, thiện nguyện

Làm từ thiện trước tiên là sự thể hiện tình người cao đẹp, tấm lòng từ bi bác ái của con người. Đức Phật từng dạy, trái tim của mỗi người đều chảy dòng máu đỏ. Vì vậy mỗi người đều có quyền bình đẳng và luôn mong muốn được hạnh phúc. Nhưng cuộc sống lại là những phân định, nên có người giàu, người nghèo, người hạnh phúc, người đau khổ. Do đó, con người cần mở tấm lòng của mình, cứu giúp chúng sinh vượt qua khó khăn trong bể khổ.

Hành thiện giúp người nghèo không chỉ là sự cho đi, mà chính con người cũng nhận lại rất nhiều. Khi con người làm điều thiện, tốt lành đó là sự tu nhân tích đức. Nếu con người làm nhiều việc tốt cho đời thì luân hồi chuyển kiếp sẽ được phú quý, ấm no.

Con người làm điều thiện là góp phần tích đức cho bản thân, tiêu trừ nghiệp chướng khổ ải. Tuy nhiên, con người cần hiểu đúng giá trị của việc hành thiện. Khi ấy chúng ta mới là thiện đúng nghĩa và cái thiện mới đi từ tâm mà thành.

Hành thiện là việc làm tốt đẹp, gieo động lực, niềm tin cho người khó khăn vượt lên số phận. Chính niềm tin ấy sẽ giúp họ có thêm tinh thần, nghị lực để sống tốt, sống có ích cho đời.

Con người hãy hành động thiện nguyện theo đúng tinh thần và sức mạnh lan tỏa mà nó hướng đến.

Con người hãy hành động thiện nguyện theo đúng tinh thần và sức mạnh lan tỏa mà nó hướng đến.

Những hoạt động làm từ thiện thiết thực trong xã hội hiện nay

Làm từ thiện không chỉ là hành động cao đẹp mà đó còn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Con người hành thiện bằng cái tâm vô lượng được xem là một biểu hiện hành trì trong tu tập. Chúng ta có thể làm điều thiện, điều tốt bất kỳ đâu và với bất kỳ ai. Nhưng việc thiện ấy phải xuất phát từ tâm, đúng người, đúng hoàn cảnh.

Ngày nay trong xã hội luôn có nhiều hoạt động thiện nguyện vô cùng thiết thực và hữu ích. Đó là những cơ sở khám chữa bệnh miễn phí giúp đỡ người nghèo. Đó là những lớp học tình thương cho các em nhỏ mồ côi không được cấp sách đến trường. Đó là những trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em, người khuyết tật, người già neo đơn. Tất cả đều xuất phát từ cái tâm thiện lành, từ nghĩa cử cao đẹp. Với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh.

Có thể thấy, làm từ thiện đúng nghĩa là khi chúng ta hành thiện từ cái tâm từ bi bác ái. Hành động ấy phải xuất phát từ trái tim nhân ái, không vì bất kỳ vụ lợi cá nhân nào. Con người hãy hành động thiện nguyện theo đúng tinh thần và sức mạnh lan tỏa mà nó hướng đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *