Điện thứ 7 là:

           Thái Sơn Vương, điện này làm chủ tiêu nghiệp đại địa ngục cái nhân của tội căn này cùng với phía trước tạo tác các nghiệp sát sanh trộm cắp hoặc tà kiến, tà hạnh uống rượu vọng ngữ…mà tơ hào chẳng có tâm sám hối, những tội nhân này sau khi chết thì đọa vào đại địa ngục này, cái khổ của ngục này còn khổ hơn các ngục trước lửa thiêu trong ngục chẳng có gián đoạn đến khi nghiệp hết mới được thoát ra, đọa vào ngạ quỉ 300 đời, đọa vào sút sanh 200 đời. 

 

           Nếu được thân người đối với cha mẹ không sanh lòng kính trọng, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, đê tiện, xấu xí, cùng ăn chung với loài chó, tay chân thô liệt thường nương nhờ kẻ khác mà ăn, thân mạng 1 đời chẳng có phước đức. Trong Kinh nói: cảnh địa ngục này bốn phía đều là lửa cháy bừng bừng thân của tội nhân bị thiêu cháy, hết sống rồi lại chết, chết rồi lại sống đau khổ vạn phần.


           Bạt biệt xuyên ức địa ngục là địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực:  Ngọc chuẩn nói: quen dùng gòi bút xúi dục thưa kiện hại người, trăm phương quỉ kế điên đảo thị phi, gạt gẩm tiền tiền của bạc kẻ khác, hảm hại người chết hàm oan sau khi chết thì đọa vào địa ngục này.  Xã hội ngày nay dùng ngòi bút làm sự nghiệp điên đảo thị phi xíu dục người thưa kiện hoặc hăm dọa gạt gẫm tiền bạc của kẻ khác thậm chí hãm hại người chết hàm oan, những kẻ tạo nghiệp này sau khi chết đều có ác báo tức là quả báo địa ngục kéo lưỡi xuyên ngực. 

           Định thần tôn thân địa ngục: Ngọc Chuẩn nói đàn bà hung ác tính tình dã man, mưu hại kẻ khác đoạt lấy tài sản đều đọa vào địa ngục này, lại còn không tôn sư trọng đạo không nghỉ đến cái ơn nuôi nấng, những kẻ hành nghề bất chính cũng đọa vào địa ngục này 

           Cẩu hàm răng đạm địa ngục là địa ngục sói gặm sói ăn: Phàm là tạo thêm những chuyện thị phi, vì muốn bảo tồn tham quyền phú quí kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân đều bị đọa vào địa ngục này.  Ngạn ngữ nói lan tâm cẩu phế, đây là hình dung kẻ ác chẳng có lương tâm, hạng người này lúc sanh tiền ăn chơi phè phởn một thời, sau khi chết bị chó gặm sói ăn, bộ phận cơ thể từng đoạn từng đoạn tách rời xương cốt từng khúc tan rã, thật là quả báo khốc liệt thê thảm không dám nhìn 

          Du phủ điạ ngục là địa ngục dầu sôi: lúc sanh tiền ưa thích dùng dầu chiên xào thịt chúng sanh hoặc thiêu đốt rừng núi, nướng thịt chúng sanh, sau khi chết đọa vào quả báo này.  Ngày nay những người khai phá rừng thường hay dùng những thủ đoạn thiêu đốt hoặc đốt phá cây rừng chẳng những họ đốt phá hoại hoàn cảnh đại tư dinh đồng thời cũng huỷ hoại hàng ngàn hàng vạn sanh linh, hoặc đi ra ngoài ngoại ô quét dọn mồ mã dùng lửa nướng thịt vì bởi không lưu ý rừng cây biến thành nạn cháy rừng khiến cho biết bao nhiêu chúng sanh bị thiêu chết, kẻ tạo tội nghiệt thì đọa vào địa ngục này.

          Thiết quàn địa ngục là địa ngục quàn sắt:   trong Kinh Địa Tạng nói trong ngục vô dán, tội nhân chịu khổ là khi đói thì ăn quàn sắt, khát thì uống nước sắt sôi.  Lại trong Kinh Sở Khởi Thể nói chúng sanh trong địa ngục nằm trên tắm sắt đốt nóng lấy kèm cậy miệng ra đổ quàn sắt nóng vào miệng từ môi kế đến lưỡi, cổ họng, ruột non rồi lọt ra ngoài quàng sắt nóng vẫn còn đỏ, phải chịu rất nhiều lần như vậy, thật là đau đớn, nhìn thấy quả báo này thật là đau đớn nhìn thất quả báo này thật là thê thảm làm sao mà kham nổi.

Điện thứ 8 là:

          

           Đô Thị Vương.
           Đô Thị Vương làm chủ đại tiêu diện đại địa ngục, cái khổ của ngục này tất cả không gián đoạn, cho đến hư không thảy đều nóng bừng,lửa cháy thiêu đốt vô lượng trăm ngàn năm không ngừng, thân của tội nhân lửa cháy hừng hực, như vậy trãi qua vô lượng trăm ngàn năm, lấy máu đổ trên thân thiêu nấu cho đến chết, chết rồi lại sống, khi tội nghiệt tiêu hết thì đọa qua ngạ quỉ, súc sanh chịu cái khổ đói khác, chịu đau khổ lẩn nhau trãi qua vô lượng trăm ngàn kiếp.
            Muốn được thân người thì giống như rùa mù gặp gỗ cây có lổ.  Khi được sanh làm thân người thì vẫn cùng nhiều bệnh, phiền não tâm loạn, không ngừng đoãn mạng đây là quả báo còn dư.  Nhìn thấy cảnh khổ của địa ngục này còn khổ hơn ngục trước, sở tạo các nghiệp căn cũng giống các tội trước càng nghiêm khắc thì quả báo càng mãnh liệt.

           Trá tủy địa ngục là địa ngục đốt tủy:   trong kinh khởi thế nói: tự làm hoặc dạy người dùng lửa thiêu đốt đồng bằng hoặc dùng lửa thiêu đốt ổ chuột và ổ kiến cho đến dùng điện, hoặc nhan mũi giết hại loài mũi, đều đọa vào địa ngục này.  Rất nhiều người dùng phương tiện cắt cỏ thường dùng phương pháp lấy lửa đốt cỏ nào có biết đau ở trong cỏ có rất nhiều những động vật nhỏ ẩn nấu dưới đất, ngọn lửa đã thiêu đốt không biết bao nhiêu sanh mạng đồng thời bị ngọn lửa thiêu đốt ở trong, đây là sát nghiệp rất nặng, không thể không lưu ý, lại có người quét dọn sạch sẽ hoàn cảnh thường dùng thuốc sát trùng giết hại loài kiến côn trùng nào có biết đau tội này cũng nặng, chúng ta có thể cầu nguyện trước ba ngày: nguyện cầu đức Quan Thế Âm Bồ Tác gia hộ khiến cho các chúng sanh này không bị giết hại.  Trong kinh nhân quả nói: Thầy thuốc người mông cổ không thông y thuật vì bệnh nhân châm chích, khiến cho bệnh nhân bệnh tình càng thêm nặng sau khi chết cũng đọa vào ngục này.

           Đinh bản địa ngục còn gọi là chỉ xén ngục: Lúc sanh tiền không liêm tránh, tham ô hối lộ khắc bạc hà hiếp kẻ nghèo nhu nhược, khẩu trừ lương bổng, xúi dục thưa kiện, sau khi chết đọa vào địa ngục đóng ván thọ tội.

           Cưa trước địa ngục là địa ngục cưa chém:  Lúc sanh tiền gian trá, lừa gạt tiền bạc trộm tiền tài của kẻ khác hoặc không tin tránh pháp, kẻ thường sanh tà kiến, thì đọa vào địa ngục cưa chém.  Gian hồ thuật sĩ nói láo gạt người, mê hoặc chúng sanh lừa gạt tài sắc đều phải chịu cái khổ cưa chém giống như bửa củi, bửa cái thân ra từng đoạn từng đọan rất thống khổ không thể tả.

           Kiết xà địa ngục là địa ngục rắn sắt: Trong kinh quán Phật tam muội nói: chúng sanh ngu si hủy bán bố thí, nói rằng bố thí không có phước báu, bảo với tất cả chúng sanh không nên bố thí, họ nói bố thí vô nhân cũng vô quả chịu cảm tội quả báo này.  Phật dậy tài thí được tài phú, pháp thí được thông minh trí huệ, vô ý thí thì được khỏe mạnh, sống lâu, lại nói nhân quả thông 3 đời.  Trồng thiện nhân được thiện quả, trồng bất thiện nhân được ác quả.  Nếu như hành thiện không được thiện quả, hành ác không được ác báo đều do túc thế còn dư tai họa hoặc còn dư phước báu chưa hết.

           Thiết sắt địa ngục là địa ngục là địa ngục thiết sắt sôi: Nhìn thấy cảnh địa ngục này đổ thiết sắt sôi vào miệng từ trên xuống dưới phút chóc toàn thân cháy bừng, thống khổ, tiếng kêu bi thảm vang trời. Đây là do lúc sanh tiền đã tạo ác nghiệp chiêu cảm ra như vậy, đặc biệt là khẩu nghiệp tạo tác, chúng ta không thể không lưu ý, khẩu vi thọ bức môn, cái miệng là cửa phạm quốc.

            Hỏa cẩu địa ngục là địa ngục chó lửa: Tam pháp độ lượng nói lúc sanh tiền làm nghề nuôi tầm lấy tơ tầm làm chỉ.  A Tỳ Đàm luận kinh nói chiên xào chúng sanh còn sống hoặc nuôi những động vật nhỏ rồi đem cho cọp beo ăn, sau khi chết đều phải đọa vào địa ngục này chịu lấy chó lửa ăn nuốc và giẫm đạp. Thượng thiên háo sanh chi đức, đối với động vật phải có long thương và bình đẳng.

CỬA ĐỊA NGỤC 9, 10

CỬA ĐỊA NGỤC 5, 6

Trở ra